Nordmenn i andre kriger

 

Nordmenn har også deltatt i en lang rekke andre kriger i Europa og i verden ellers opp gjennom historien, gjerne på begge sider.

Her vil vi legge ut noen artikler om disse.

Royal Danois – Et dansk-norsk regiment i fransk tjeneste 1690-1698, Pro Patria 1/2008.

Fra Maastricht til Hallingdalen – krig, kulturmøte og et ekteskap på begynnelsen av 1700-tallet, Historie 2/2004.